למכירה מגרש לבניית מגורים ומסחר בעיר הרצליה
27 יח"ד + 500 מ"ר מסחרי בעסקת מזומן
[לידיעה המלאה]
להשכרה שטח מסחרי בתל אביב
200 מ"ר מסחרי + חצר בתל אביב
[לידיעה המלאה]
 

;